Integritetspolicy

Information vi samlar in
Det finns ett flertal sätt som dina uppgifter kan hamna hos oss på. T.ex. genom att du har valt att prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller utbildningsmaterial, att du har valt att anmäla dig till något av våra event eller utbildningar, att du har fyllt i en intresseanmälan under någon av våra artiklar eller att vi har bedömt att informationen kan vara dig som företrädare till ett aktiebolag till nytta. 

Prenumeration av nyhetsbrev
Vi sparar e-post adresser.

Eventinbokning
Vi sparar namn, e-post samt telefon.

Utbildningar
Vi sparar namn, e-post, telefon samt adressuppgifter.

Varför behöver vi dessa uppgifter?
Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Xtrategy Consulting utför är att tillhandahålla och utföra våra tjänster gentemot dig.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen

För hantering av prenumerationer av nyhetsbrev                                      -> Berättigat intresse

För utskick av erbjudanden och marknadsföring                                        -> Berättigat intresse

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i event och utbildningar   -> Berättigat intresse

För att kunna hantera eventuella intresseanmälningar                               -> Berättigat intresse

Berättigat intresse
Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan uppgifter kan vi inte skicka dig ditt nyhetsbrev, boka in dig på event och utbildningar eller tillgodose dig med den information du beställt.

Delning av personuppgifter
Xtrategy Consulting säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det finns dock fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter vars tjänster och produkter bedöms vara av intresse för dig.

Behandling av dina personuppgifter
Xtrategy Consulting behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de få fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras av Laika Consulting så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Laika Consulting gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Dina rättigheter
Rätt att bli raderad.  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. 

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad. 

Rätt till dataportabilitet. Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag.

Kontakta info(a)xtrategy.se om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter. 

Om du har klagomål
Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Cron Job Starts