Är du företagsägare? Vill du optimera ditt bolagskapital? Få rätt avkastning på kapitalet, minska din skatt och öka din trygghet som företagare?

Xtrategy hjälper företagsägare med:

- Investeringsstrategier för företagare
- Skatteoptimering
- Kapital- och inkomstskydd
- Pensionsoptimering

Företagsägare har många möjligheter och utmaningar i sitt företagande. Målsättningen med kapitaloptimering är att företagsägare ska minimera sina skatte- och juridiska risker samtidigt som bolagskapitalet får arbeta effektivt och skatteoptimerat. Företagarens engagemang ska vara tidseffektiv med bibehållen kontroll.

Skatteoptimering

 • Mer till investeringar
 • Mer till konsumtion
 • Mindre uppoffring
 • Ökad livskvalité
 • Flexibilitet för lagändringar
 • Ökad konkurrenskraft

Investeringsstrategi

 • Högre avkastning än genomsnittet
 • Låga avgifter
 • Egen kontroll
 • Skattemässigt smart
 • Tidseffektivt engagemang
 • Anpassat för företagare

Kapital- och inkomstskydd

 • Minska onödiga risker
 • Trygga verksamheten
 • Säkra upp kapital och inkomster
 • Bygg upp ett skyddsnät
 • Vidta enkla men betydelsefulla åtgärder
 • Minska riskerna kostnadseffektivt

Pensionsoptimering

 • Bygg upp kunskap runt pensionen
 • Planera pensioneringen
 • Pensionera dig med lägre skatt
 • Bibehåll flexibilitet
 • Sänk kostnader och avgifter
 • Få en högre pension utan att spara mer

Varför Kapitaloptimering?

 • Ökad flexibilitet
 • Ökad kontroll
 • Lägre avgifter
 • Lägre skatt
 • Högre avkastning
 • Minskat sparbehov
 • Tryggare bolagskapital
 • Större skyddsnät

Om Xtrategy

Bolagets tjänster riktar sig till framför allt till företagsägare och mindre företag. Xtrategy hjälper företagsägare att optimera sitt kapital och till kunskapsbaserad tillväxt. 

Xtrategy Consulting AB
Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
info(a)xtrategy.se
0733-696 921

Oberoende, Engagerande och Nytänkande         
Ta reda på vad vi kan göra för er

Kontakta oss

Cron Job Starts