MARKNADSTRENDER 2021-05-09

Sammanfattning

Börsen
Rapporterna för Q1 visade sig vara bra överlag och överträffade de högt ställda förväntningarna i många fall. Detta till trots har marknaden inte orkat upp efter rapporterna utan har mestadels stått stilla efter en initial uppgång under första halvan av april. Därefter har volatiliteten ökat men marknaden visar ändå styrka.

Räntor och valutor
Räntorna konsoliderar för närvarande. Dollarn har åter tappat gentemot euron. Ränteuppgången kommer att återupptas och dollarn kan förväntas stiga igen under sommaren.

Investeringsstrategi
Ett förväntat uppsving i ekonomin har varit temat på börsen sedan kraschen förra våren. Uppsvinget har påbörjats och kommer att fortsätta när länderna nu i snabb takt kan förväntas öppna upp och släppa restriktionerna. Även om förväntningarna är högt ställda, visade rapporterna att marknaden inte har gått händelserna i förväg för mycket. Den kraftiga uppgången sedan förra våren bäddar för lite större men tillfälliga vinsthemtagningar. Därför bör man se till att ha likvida medel för att utnyttja tillfälliga möjligheter som uppstår men aktier är fortfarande en bra investering.

Börsindex

April blev en ovanligt lågvolatil rapportmånad. Volatiliteten har dock börjat öka och en viss osäkerhet hade krupit in men inte tillräckligt för att bryta trenden. Det finns dock en risk att börsen toppar tillfälligt i maj. Vissa orosmoln börjar växa även om det fortfarande är ljust på horisonten. Halvledarbristen har varit ett tema inom industrin och påverkat t.ex. Volvo som hade kunnat sälja betydligt bättre utan komponentbrist. Inflationen börjar stiga och kommer så småningom att bli ett problem för aktiemarknaden, bl.a. i form av stigande räntor. Detta är dock faktorer som påverkar aktiemarknaden mindre än momentum i den ekonomiska återhämtningen/uppgången.

Uppgången i ekonomin kommer att bli bredare. Covid-19 är inom kort en lindrig fara, dels pga. immunitet efter genomgången sjukdom och dels pga. vaccinering. Merparten av befolkningen kommer snart att ha genomgått det ena eller det andra och därmed kan restriktioner inte motiveras längre. Smittan går naturligt ned under sommaren men vaccinering tillsammans med tidigare hög smittspridning bäddar för en snabb normalisering. I Sverige har runt 3 miljoner människor haft Covid-19 och knappt 3 miljoner har påbörjat vaccineringen. Vi kan räkna med 4,5-5 miljoner personer vaccinerade innan hösten. Därmed finns det snart ingen anledning till restriktioner. Det kommer att elda på ekonomin genom att sektorer som har haft det tungt återhämtas. Ekonomin går redan på högvarv och det höga tempot kommer att fortsätta under några kvartal när uppgången blir bredare.

OMX S30 gick starkt fram till mitten av april men sedan började volatiliteten. Efter det har den svenska börsen visat upp mer volatilitet än den amerikanska eller tyska. Det är ett tecken på att det är klokt att ta hem lite vinster under maj för att utnyttja tillfälliga kursfall under senvåren/försommaren.DAX 30 har också under samma period uppvisat oväntat mycket volatilitet med tanke på tidigare styrka. Något trendbrott har emellertid inte skett och den tyska börsen är på väg mot nya toppnivåer. Den följer liknande mönster som den svenska så en topp under maj är möjlig.

S&P 500 har varit stabiliteten själv under de senaste veckorna. Vinsthemtagningar blev korta pga. starka rapporter och den amerikanska ekonomin är fortfarande tyngd av restriktioner. Uppgången kan dock inte fortsätta hur länge som helst så här snabbt. När momentum avtar senare under maj på den amerikanska börsen som just nu leder marknaden, bör man ta hem en del vinster.


Räntor

Räntorna har konsoliderat under de senaste veckorna. Efter den kraftiga uppgången under senvintern har uppgången tagit en paus. Anledningen till ränteuppgången var att marknaden kalkylerade med en snabb återhämtning och en stigande inflation. Inget har förändrats under april utan vi får snarare mer och mer bekräftelse på att marknaden hade rätt i sitt antagande under början av året.

Inflationen kommer att stiga kraftigt under de närmaste kvartalen. Kronan har varit stark så inflationsuppgången blir lite mindre i Sverige.

Den svenska tioåringen har pendlat runt 0,40 procent. En uppgång uppemot 0,70 procent är nästa rörelse att vänta och den nivån kan nås redan innan hösten.


Återhämtningen i den amerikanska ekonomin har varit lite långsammare än marknaden förväntat sig vilket har givit en lite större nedgång för den amerikanska tioåringen än för den svenska sedan toppnivån för några veckor sedan. Trycket på arbetsmarknaden byggs upp lite långsammare än väntat men å andra sidan öppnar de olika delstaterna upp efter restriktioner så det kommer. Alla kurvor pekar i rätt riktning för en ränteuppgång så det är bara en tidsfråga innan den amerikanska tioåringen söker sig upp mot 2-procentsnivån.

Valutor

Kronan rekylerade mindre än förväntat i sin rekylfas. Just nu befinner sig kronan i en säsongsmässigt svagare period och borde ha rekylerat mer gentemot euron. Sett på 6-12 månaders sikt kan dock EUR/SEK gå under 10 eftersom svensk ekonomi över presterar.
CAD
har som förväntat fortsatt att stärkas då den kanadensiska centralbanken verkar bli tidigt ut med penningpolitiska åtstramningar. CAD har redan gått upp mycket under de senaste månaderna men det finns mer att hämta gentemot de stora valutorna. Det bör finnas en stigande fas till i CAD så nästa rekyl mot EUR och USD bör åter bjuda på köpläge i CAD. Givetvis agerar man som alltid på valutamarknaden med stop loss.Även AUD borde ha mer att ge. Den australiensiska ekonomin har utvecklats bättre än de stora mogna ekonomierna under en längre tid och den långa trenden för AUD gentemot de stora valutorna är positiv. AUD/USD och EUR/AUD har konsoliderat under flera månader men utbrottet ur konsolideringen bör ske till den australiensiska dollarns fördel.

EUR/USD har stigit under de senaste veckorna då den amerikanska ekonomin inte hade lika mycket tempo som marknaden tidigare förväntat sig. USD kommer att gynnas av stigande räntor senare i år p.g.a. ett högre ränteläge. Varken EUR eller USD borde ha förutsättningar för alltför kraftiga uppgångar gentemot varandra så de bästa affärerna tills vidare är förmodligen att gå emot den valutan i paret som har gått starkt under en period.

Trots en stigande trend hade Bitcoin tillfälliga rejäla nedgångar under såväl januari, februari, mars och april. Kryptovalutor lever i sin egen värld men den typen av volatilitet är inte sund. Volatiliteten till trots kan Bitcoin mycket väl ha en lite större resa upp till pga. de allt större pengarna inom kryptovärlden. Dels pengarna som flödar in och dels pengarna som skapas via vinster. 

Mindre kryptovalutor har haft en betydligt starkare utveckling i år och även under april var det några valutor som rusade medan Bitcoin hade en volatil utveckling. Skiftet till mer användbara valutor rent teknologiskt är tydligt på kryptomarknaden. Det går å andra sidan fram och tillbaka och har gjort så historiskt. Därför kan en del av de pengarna som har tjänats på mindre kryptovalutor flöda tillbaka till Bitcoin.Råvaror

Industriråvarorna fortsätter att rusa i pris. Det senaste är att det talas om kopparn så som det under en lång tid har talats om oljan, att den kommer att ta slut. Metaller men även matråvaror fortsätter att stiga kraftigt.

Uppgången för oljepriset är betydligt mer sansad. Oljan är bara tillbaka på nivåer före utbrottet av Covid-19 till skillnad från många andra råvaror som noterar betydligt starkare relativa uppgångar.

Guld och silver ska egentligen inte locka mycket kapital i det här skedet i den ekonomiska cykeln men har ändå haft förvånansvärt stora uppgångar under de senaste veckorna när råvaruuppgången smittar av sig. Utvecklingen i det korta perspektivet är svårare att sia om då guldet testar 200 dagars medelvärde underifrån men på två års sikt är förutsättningarna för fortsatt uppgång mycket goda då inflationstrycket kommer att bestå och kapital från konjunkturkänsliga råvaror gradvis kommer att förflyttas till guld och silver.Aktier

Börsen har fortsatt upp men volatiliteten har ökat. Det är en indikation på ökad osäkerhet i marknaden och det är klokt att frigöra likvida medel för att kunna ta vara på möjligheter som uppstår framåt sommaren.

Rapporterna visade att det inte finns utrymme för större negativa överraskningar på tillväxtfronten i tillväxtbolag. I de fall där marknaden inte var nöjd handlades föll kurserna brant. Generellt sett kommer vi inte heller att se många sådana i närtid pga. stark ekonomisk utveckling. Nedgångar i bra bolag är att betrakta som tillfälliga eftersom konjunkturuppgången ger stöd.

Inom verkstadssektorn fick vi se en del kursfall efter rapporterna. SKF föll pga. kostnadsökningar. Även Sandvik föll men nedgången var inte lika stark som hos SKF. Verkstadsaktier hade en stark prestation tidigare i år, nu kan de förväntas gå som börsen. Avvakta med nya köp tills vidare men fyll på vid en allmän börsnedgång framåt sommaren.

Kostnadsökningar för bolagen blir det nya normala under de närmaste två-tre åren. Nyckeln för bra investeringar är att investera i bolag som kan skicka sina kostnadsökningar vidare till kunder. 

Tillväxtaktier fick stryk när det gungade till på börsen under slutet av februari och början på mars. Sedan dess har de inte återfått momentum förutom i enstaka fall. T.ex. Evolution Gaming som är marknadens favorit. Aktien har sannolikt lite mer att ge men den har blivit dyr.

Bra och högt värderad tech är riskabel investering. Kursfallet i Sinch efter rapporten visar på fallhöjd när högpresterarna inte uppfyller förväntningarna. Sinch var för högt värderad tidigare men fortsätter kursfallet blir aktien intressant att plocka upp framöver.

Investeringstemat inom techvärlden förra året var prenumerationsintäkter. Bolag som binder upp en stor mängd kunder har premierats då marknaden har utgått ifrån trygga och växande intäkter. Men det går inte alltid lika fort som marknaden förväntar sig. Ett bra exempel är Nordic Entertainment Group med Viaplay som kronjuvelen, en bra och framgångsrik tjänst. Aktien är i stort sett oförändrad sedan förra sommaren eftersom aktien var för högt värderad. Tillväxten kommer dock hinna ifatt värderingen och man bör hålla koll på aktien för köp, gärna på lite lägre nivåer än nuvarande 370 kr. Även Storytel och Readly kan vara intressanta på lägre nivåer. Tidigare svalde marknaden det faktum att tillväxten sker på bekostnad av lönsamhet men nu är förluster inte i mode. Med sina starka positioner på marknaden kan bolagen nå lönsamhet skulle det krävas.Miljöteknik har gått samma väg fast med mer kraft när marknaden har börjat ogilla förluster. Powercell har mer än halverats och norska vätgasbolaget Nel har det inte gått mycket bättre för heller. Rapporten motsvarade inte förväntningarna och kursen föll brant. Aktien och hela sektorn för den delen har varit för upphypad men med tanke på den framtida potentialen kan en chanspost vara motiverad om man kommer in till ett rimligare pris, bortåt 15 NOK.

Kurspotentialen i bankerna har minskat i takt med uppgången och bankerna står inte immuna mot vinsthemtagningar på börsen. Behåll för riskspridningens skull men köp inte mer. Köp heller tillväxt eller cykliskt på rekyler.

Fastighetsaktier tog fart i april och har momentum just nu. Det finns mer att hämta i fastighetsaktierna förrän ränteuppgången dyker upp i rubrikerna igen vilket kommer att ske under de närmaste månaderna. Generellt sett är inflationen underskattad. Inflation har inte varit något problem för marknaden på decennier och inte för västerländska centralbanker heller för den delen. Det kommer att förändras snart. Räntekänsligt blir ingen hit senare i år och förmodligen två-tre år framåt heller. Vi kommer att se snabbare räntehöjningar från centralbanker än marknaden just nu kalkylerar med.

Annars borde “back to normal” kunna vara intressant investeringstema nu när samhällen förväntas öppna upp. Det är inte så enkelt dock eftersom marknaden diskonterar i förväg. Den svenska ekonomin är inte heller lika beroende av rörelse och frihet som många andra och det kryllar inte av börsnoterade bolag som kan dra nytta av det heller. Scandic Hotels kommer att få ett uppsving men om det räcker för att lyfta aktien i någon större mån återstår att se eftersom bolaget har utsatts för ett blodbad. En viss uppgång är emellertid trolig. SAS kommer också att få ett uppsving men då bolaget är en evig förlustmaskin bör man avstå. Frågan är om det räcker för SAS. Större europeiska flygbolag är mer intressanta i så fall, t.ex. Lufthansa. Lågprisbolagen som Ryanair och Wizz Air har klarat sig betydligt bättre i krisen och är också bättre investeringsalternativ än SAS.

När supportrar snart tillåts komma tillbaka till arenorna hade även AIK kunnat gynnas. Värderingen är oerhört låg. Hela marknadsvärdet uppgår till mindre än 40 MSEK. Endast en halt Premier League spelare kostar mer i transferpengar än hela AIK vilket visar hur lågt värderad svensk fotboll är. Det är givetvis av en anledning då pengarna inom svensk fotboll är små så länge lagen inte gör framgång i Europaspel eller säljer en jättetalang för en större summa pengar. Sker inget av det kommer inte heller aktien att lyfta. En rejäl chansning men med begränsad fallhöjd pga. den låga värderingen.

På tal om Premier League är den engelska ligans mest lönsamma lag noterat på NYSE, Manchester United. Även det laget kommer att gynnas av fulla läktare från och med nästa säsong. Huruvida det räcker för bra lönsamhet är inte säkert då det kommer att krävas investeraringar i två toppspelare om laget har ambitioner att nå ifatt stadsrivalen Manchester City. Lagen höll på att röra om i fotbollsgrytan med planerna på en helt ny superliga som snabbt fick skrotas pga. omfattande protester och politiska hot. Det hade blivit en kassako för bl.a. United men nu blir potentialen betydligt beskedligare. Trots helt andra förutsättningar och status i världsfotbollen är det inte säkert att United är en bättre placering än AIK.

Resurs Holding gick upp kraftigt efter förra rekommendationen men rapporten blev lite sämre än marknaden förväntat sig och aktien har åter backat till attraktiva nivåer. Resurs är en av få kvarvarande normaliseringstrades. Att återhämtningen inte har gått tillräckligt snabbt beror på exponeringen mot andra nordiska länder där restriktionerna har varit betydligt kraftigare. Med normalisering i andra nordiska länder ovh effektivisering inom verksamheten, bör aktien åter röra sig över 50-nivån senast till hösten. Med den höga utdelningen innebär det därmed en betydande avkastningsmöjlighet i en aktie med relativt låg risk och aktien kan ses som en långsiktig placering. Fyll på om den faller vid en allmän börsnedgång. 

 

Cron Job Starts