MARKNADSTRENDER 2021-02-28

Sammanfattning

Börsen
Slutet av februari blev en turbulent period. Den gångna veckan var så pass ovanlig att de flesta tillgångspriser föll, ett ”no place to hide” klimat. Aktier, obligationer och safe heavens såldes ut samtidigt. Börsen föll under kraftigt ökad volatilitet. Den långa börstrenden är dock fortsatt positiv, börsfallet har inte föregåtts av en toppformation eller märkbart avtagande momentum vilket är vanligt inför långvariga toppar. 

En rekyl kommer vi dock inte ifrån. Med tanke på att det är andra gången på några veckor som vi får se ökad volatilitet, kommer viktiga nivåer i börsindexen sannolikt att testas inom kort. En rekyl är naturlig efter en ganska lång uppgång. Så länge de håller är den långa trenden att betrakta som fortsatt positiv. 

Räntor och valutor
Under februari har ränteuppgången fortsatt och uppmärksammades till slut under förra veckan. Det var en kraftigt bidragande orsak till börsturbulensen. Utgå ifrån fortsatt stigande långräntor.

Investeringsstrategi
Betrakta börsnedgången som en rekyl mot den långa trenden som stöd av starkare konjunktur. Fånga upp köpvärda aktier i rekylen. Var beredd att lämna kortsiktiga positioner och reducera andelen aktier om långsiktigt viktiga nivåer bryts. Utgångspunkten är emellertid att vi fortsatt kan luta oss mot en förbättrad konjunktur och normalisering.

 

Börsindex
Makroklimatet är fortsatt positivt för aktiemarknaden. Att långräntorna stiger beror delvis på ökade inflationsförväntningar men det beror framför allt på förväntningar om starkare konjunktur, d.v.s. en faktor som ger stöd till aktiemarknaden. 

Covid-19 som dominerade makroklimatet under förra året håller på att bli en non-issue för kapitalmarknaderna. Kombinationen av immunitet från genomgången infektion och vaccination kommer att få ett kraftigt genomslag i statistiken under april och maj. Vårevenemang kommer att komma försiktigt igång och till sommaren är det nästan tillbaka till det normala. Effekterna i realekonomin från den expansiva penningpolitiken kommer också att kvarstå under åtminstone 2021. 

Dock har aktiemarknaden gått upp länge och det finns ett behov av vinsthemtagningar. I synnerhet inom heta sektorer.

OMX S30 toppade så sent som i torsdags men nu verkar uppgången vara avklarad, åtminstone tillfälligt. OMX S30 har inte visat någon svaghet i sig men framför allt på den amerikanska börsen är en rekyl inledd. Teknologibörsen Nasdaq kan även ha noterat en lite längre topp. Utgångspunkten är att vi under den närmaste tiden kommer att se en korrigering ned till 1950-nivån för OMX S30. 

DAX 30 var en besvikelse under februari. Den tyska börsen toppade före den amerikanska och även om nedgången under förra veckan var lite mildare, stod inte den tyska börsen emot börsfallet i USA. Det finns en risk för att 13350-13400 nivån testas under mars. Så länge den nivån håller, får vi inte negativa långsiktiga signaler och kan utgå ifrån att korrigeringen är ett köpläge.


S&P 500
visade under förra veckan mer volatilitet än vid något tillfälle sedan september förra året. Det är uppenbart att marknaden är i ett i alla fall tillfälligt korrigeringsläge. Nedgången drivs i huvudsak av teknologiaktier. Ett test av 3700-nivån är att vänta. Så länge S&P 500 inte etablerar sig under den nivån, är nedgången att betrakta som ett hack i kurvan.Nasdaq 100 hade det tydligaste fallet under förra veckan och har sannolikt nått en lite längre topp. Många av de högt flygande Nasdaqaktierna har fallit kraftigt vilket är rimligt då värderingarna har varit mycket höga. Nasdaqs svaghet är en uppmaning att undvika högt värderade high flyers inom tech under de närmaste månaderna och fokusera på aktier med rimliga värderingar.


Räntor
Det var tydligt redan i början av året att långräntorna var på väg upp och uppgången har accelererat under februari. De stigande långräntorna är en stark och global trend för närvarande.

Den svenska tioåringen som så sent som i december var på minus närmade sig 0,50 procent under den gångna veckan. Vi kan räkna med en uppgång till 0,70-0,80 procent under de närmaste månaderna när konjunkturen stärks och inflationstrycket ökar. Innan året är slut kan tioåringen även nå en procent.Med tanke på att bankerna är lite sena att justera bolåneräntor och den här uppgången inte är tillfällig, kan det vara klokt att binda bolåneräntor på långa löptider.


Valutor
EUR/USD vände upp vid 1,1950 för några veckor sedan och så länge den nivån är intakt, är grundprognosen att euron kommer att stärkas gentemot dollarn. Både euron och dollarn har under de senaste dagarna stigit gentemot mindre valutor då båda är reservvalutor dit kapital söker sig när riskbenägenheten minskar. I en försiktigare men fortsatt positiv marknad kommer förmodligen euron att ha positiv utveckling gentemot dollarn. Men i en mer försiktig marknad skulle det vara fördel dollarn. Eftersom grundprognosen är att börsnedgången och riskaversionen blir tillfällig, är en nedgång för EUR/USD att betrakta som köpläge. Etablerar sig emellertid paret under 1,1950, gäller försiktighet tills vidare.

EUR/SEK har bildat en dubbelbotten vid 10,01 och vänt upp med kraft. Rent tekniskt är det en lite längre säljsignal för den svenska kronan som gentemot euron nådde nyligen den högsta nivån på tre år. Att det blir en rekyl för kronan är därmed inget anmärkningsvärt. Räkna med ett måttligt kronfall under de närmaste månaderna.Råvaror och övriga tillgångar
Trots stigande inflationsförväntningar har även guldpriset något överraskande har sjunkit. Silverpriset har pendlat upp och ned men i stort sett stått stilla. Fortsätter dock guldpriset nedåt, kommer silvret förmodligen att följa med. Ädelmetaller har generellt sett gynnats mindre av inflationsvänlig penningpolitik än historiskt då Bitcoin och kryptovalutor har seglat upp som en mer populär inflationshedge istället. En viss långsiktig position i ädelmetaller är ändå på plats med tanke på stigande inflationsförväntningar men så länge trenden för guldet är fallande gäller det att hålla positionerna små. Fallhöjden borde dock inte vara stor i ädelmetaller med tanke på att den expansiva penningpolitiken kommer att kvarstå under de närmaste 12-18 månaderna.

En tillfälligt bättre hedge mot stigande inflation är oljan eftersom den gynnas av en starkare konjunktur. Oljepriset har emellertid hämtat upp hela Covid-19 relaterade fallet och en korrigering är att vänta snart.

 

Aktier
Även om börsen ser ut att kunna rekylera mer under den närmaste tiden är det framför allt en viss grupp av aktier man ska se upp med. I övrigt borde vi inte se någon dramatik. 

Nedgångar är tills vidare köplägen i bolag som visar positiv resultatutveckling och inte värderas alltför högt. Det är framför allt high flyers under de senaste 10-11 månaderna som man ska undvika. T.ex. populära storbolag inom techsektorn som har blivit oerhört högt värderade. Nasdaq kan ha toppat för en längre tid. Svenska high flyers har också rekylerat under de senaste dagarna men det finns mer fallhöjd i aktier som Sinch. Gå ur high flyers tills vidare till förmån för blue chips och rimligt värderade aktier. Marknaden blir återigen påmind om att värderingen har en väsentlig betydelse för avkastningen.

Korrigeringen ska utnyttjas till att öka i bolag som gynnas av förbättrad konjunktur och samtidigt har rimliga värderingar. Rekyler i verkstadsaktier, Ericsson och banker bör bjuda på bra investeringslägen för resten av året.

Även oljeaktier däribland Lundin Energy är relativt säkra kort vid en korrigering. Köp dock inte Lundin Energy förrän vid tidigast 250-255 kronor. Aktien är i behov av en rekyl.

Cron Job Starts