MARKNADSTRENDER 2021-03-31

Sammanfattning

Börsen
Optimismen på marknaden verkar aldrig ta slut. De stigande långräntorna har aktiemarknaden skakat av sig. De europeiska börserna, framför allt den tyska har lett uppgången. Den amerikanska börsen har hakat på men den riktiga styrkan saknas där. Makroklimatet är positivt för aktiemarknaden men man bör hålla utkik på räntorna.

Räntor och valutor
Ränteuppgången har tagit en paus i Europa men fortsätter i USA. Fortsatt ränteuppgång är att vänta. Frågan är bara när den blir ett problem igen. Dollarn visar styrka då det högre ränteläget i USA gör den attraktiv.

Investeringsstrategi
Några riktigt bra kvartal väntar när länderna snart öppnar upp och vi ser början på en återgång till det normala. 
Covid-19 kommer snart att ha en liten påverkan på världsekonomin. Där vaccineringen har hunnit längst är antalet nya dödsfall kraftigt reducerat och en början till återgång till det normala är att vänta under april. I Sverige dröjer det en-två månader extra men redan under maj lär vi se början på en återgång till det normala. Därefter följer troligen ett rejält uppsving i konjunkturen. Det ger stöd till aktiemarknaden. Uppsidan på kort sikt är emellertid inte hur stor som helst eftersom en starkare konjunktur inte är någon överraskning för marknaden. Att ta hem lite vinster under april är nog klokt och förbereda likvida medel för att utnyttja en kommande rekyl under senvåren.

Börsindex
Aktiemarknaden ligger som bekant före konjunkturen. Hittills har bolagen haft frikort under rapportperioden men snart kommer det att krävas leverans.  Marknaden är inte där fullt ut inför Q1-rapporterna. Investerarna kommer fortsatt att se igenom fingrarna då fokus snabbt kan skiftas till den kommande återhämtningen. Det är fortsatt ett tacksamt börsklimat men en mer blandad respons på rapporterna är trolig än när Q4-rapporterna redovisades.

Den intressanta frågan är hur länge börsuppgången fortsätter. Med tanke på den förväntade konjunkturuppgången under de närmaste kvartalen är det svårt att se något annat än att börsen har mer att ge. Den starka tillväxten som bör följa när länderna öppnar upp är positiv för börsen. Dock har marknaden redan prisat in mycket så vi kan komma att se en topp i april/maj i samband med rapporter och utdelningar. Det är klokt att frigöra likvida medel i takt med uppgången för fyndköp senare i år.

OMX S30 blev en vinnare under mars och har haft ett riktigt starkt år hittills. OMX S30 har gynnats av att cykliskt och banker har blivit investeringstema under de senaste veckorna och det är där som OMX S30 utmärker sig jämfört med internationella index. Än så länge finns det inga tecken på att det investeringstemat är på väg ut ur mode så OMX S30 bör ha mer att ge. 2300-nivån borde inte vara avlägsen.DAX 30 har också gynnats av samma investeringstema som OMX S30. Europa ligger dessutom lite senare i konjunkturcykeln än USA så återhämtningen börjar synas nu i siffrorna. Rapporterna kan nog lyfta DAX 30 några procent till innan det blir dags för en större rekyl.

S&P 500 har i huvudsak konsoliderat under de senaste veckorna. Den stigande dollarn och högre långräntor har gjort att den amerikanska börsen har fått lämna över stafettpinnen till europeiska börser. Än så länge utan längre säljsignaler vilket är viktigt eftersom S&P 500 är det viktigaste börsindexet i världen. Tillväxtmarknadsaktier har fått mycket stryk under de senaste veckorna. Det är de stigande räntorna som har triggat en korrigering som är en naturlig följd av den kraftiga uppgången under 2020. Egentligen är tillväxtmarknader intressanta på sikt men i dagsläget bör man inte ha övervikt där trots vad som kan framstå som lite attraktiva kursnivåer nu. Tillväxtmarknader kan framför allt bli intressanta för investering efter nästa lite större korrigering på västerländska marknader. Tidsmässigt kan sommaren utgöra ett bra investeringstillfälle.


Räntor
Räntetrenden fortsätter att peka uppåt precis som väntat. Under mars konsoliderade visserligen de europeiska långräntorna men de amerikanska fortsätter uppåt. Det förklarar även varför den amerikanska börsen har visat upp en sämre utveckling än de europeiska börserna under mars. Stigande långräntor är den enda helt givna trenden på kapitalmarknaden på 12 månaders sikt. Både konjunkturen och inflationen är på väg upp. Den svenska tioåringen bör under de närmaste månaderna röra sig upp till 0,60-0,70 procent medan den amerikanska tioåringen bör närma sig 2 procent.Valutor
På valutamarknaden har dollarn favoriserats bland spekulanter trots att dollarns fundamenta inte är lysande. FEDs extremt expansiva penningpolitik under förra året är bortglömd på marknaden. Budskapet från senaste räntemötet var att räntehöjningar dröjer till 2024, något som i och för sig kan vara ett tomt löfte. Fortsätter återhämtningen någorlunda i den takt som marknaden räknar med, kommer den första räntehöjningen att inträffa redan under 2023. I det återhämtnings- och inflationsscenariot som marknaden prisar in på aktiemarknaden, skulle den första räntehöjningen även kunna ske under slutet av 2022. Därmed är det inte märkvärdigt att marknaden reagerade med att handla upp dollarn trots FEDs besked.

EUR/USD har ett stödområde vid 1,16 som sannolikt kommer att testas. Om det håller eller inte återstår att se men en tillfällig uppgång för euron är möjlig därifrån.
Den svenska kronan har som väntat fortsatt att falla under mars och den har troligen inte bottnat ännu. Någon dramatisk nedgång gentemot den främsta måttstocken euron är dock inte att vänta. EUR/SEK bör dock fortsätta upp till 10,40-nivån under våren.

Mer konjunkturkänsliga valutor har överlag sett skakiga ut i mars.

En valuta som verkar ha inlett en lite längre stigande trend är den kanadensiska dollarn. Den kan vara en köpkandidat vid en rekyl under april. 

Strykpojken bland stora valutor som ska undvikas är den japanska yenen. Nedgången är inte klar.

Övriga tillgångar
Det blir intressant att se vad som händer med inflationsbets som guld, silver och Bitcoin när konjunkturen och inflationen tar fart. Marknaden har ratat guld och silver som inflationshedge under de senaste månaderna. Kapitalet har istället letat sig till de heta kryptovalutorna som många ser som inflationshedge. Det är ett positivt makroklimat för inflationsinvesteringar men marknaden kan komma att föredra att avkastningsgivande inflationsinvesteringar som aktier i den tidiga fasen av konjunkturåterhämtningen. Nedsidan i guld och silver borde inte vara alltför stor men trenden indikerar inte heller någon snar större uppgång. Guld och silver är alltid intressanta att fylla på i vid större nedgångar men just nu är den fallande trenden för stark för att man ska kasta sig på köpknappen. Tidigast närmare 1600 USD/uns för guldet är det läge att fylla på.

Bostadsmarknaden har haft en parabolisk uppgång sedan förra våren. Paraboliska uppgångar slutar alltid på samma sätt. Kanske inte redan nästa månad, trenden håller så länge den håller. Amorteringskravet slopades tillfälligt som stöd under lågkonjunkturen till följd av Covid-19 men återinförs troligen efter sommaren. Det kan sammanfalla med en topp på bostadsmarknaden eller så visar sig marknaden vara effektiv och toppar lite innan dess.

Aktier
Banker har gått starkt men behåll tills vidare. Det bör finnas några procent kvar att hämta i bankerna under våren. Minska sedan. En bankeftersläntrare är Resurs Holding som har lite att ta igen mot de andra bankerna. Ett lite mer vågat köp men som skulle kunna betala sig.

Cykliskt med verkstad i spetsen har haft det mer volatilt under mars men samma råd gäller som för banker. Det finns lite mer att hämta under våren men vid fortsatt uppgång blir det dags att minska innehav.

Ericsson har värderats upp en del men det finns lite mer att hämta. Behåll.

Fortfarande gäller att europeiska aktier är mer intressanta än amerikanska. Eurons tapp plus att de har släpat efter och har generellt en mer cyklisk profil gör europeiska aktier lockande på några månaders sikt.

Sektorrotationen ifrån tech pågår fortfarande men är till stor del gjord. Tech och tillväxt kan om några månader bli aktuellt att komma tillbaka till med större innehav.

Mid Cap/Small Cap har sett mer volatilitet på sistone än storbolagen och är mer känsliga nu för humörsvängningar på börsen. Vid negativa överraskningar på börsen kan vi komma att se lite större sättningar.  Konjunkturuppgångar syns dock i regel mer i mindre bolag. Vikta över till mindre bolag vid en större rekyl på börsen eftersom grundantagandet är några starka kvartal för ekonomin.

Miljöteknik har fått stryk under året. En upprekyl kan stå för dörren. Hypen var för stor tidigare, nu är förväntningarna mer sansade. Etrion är intressant med hänsyn till den kommande försäljningen av vindkraftsparken och utdelningen till aktieägarna.

Cron Job Starts