MARKNADSTRENDER 2021-06-11

Sammanfattning

Börsen
Kapitalmarknaderna har under våren gått in i en stiltje med konsolideringar överlag. Aktiemarknaden har under flera veckor konsoliderat inom ett relativt smalt intervall. Det har egentligen varit en tråkig och relativt händelselös marknad men sett ur ett längre perspektiv är det ett styrketecken. 

Vanligtvis brukar marknaden korrigera efter en snabb och lång uppgång men att det blev konsolidering är ett styrketecken. Aktiemarknaden får också stöd av att den stigande räntetrenden tillfälligt har tagit en paus. Inflationen stiger inte lika snabbt som tidigare befarat.

Räntor och valutor
Räntorna befinner sig i en tillfälligt fallande trend som går emot den långa stigande trenden. På valutamarknaden råder det mest stiltje och trendande valutor har gått in i en konsolideringsfas.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategin är att fortsatt vara investerad, ha en hälsosam andel likvida medel för att utnyttja möjligheter i samband med korrigeringar på börsen och undvika potentiella bubblor.

Börsindex

Inflationen står som det stora hotet mot börsen på lite sikt. Stigande inflation leder till stigande räntor som i sin tur leder till fallande aktiekurser. Den dåliga nyheten är att inflationen har ingen annan väg att gå än uppåt under de närmaste två-tre åren. Den positiva nyheten är dock att inflationsuppgången går långsammare än vad man kunde ha befarat för ett halvår sedan. Utöver vaccinframgångarna är det den mest upplyftande faktorn för börsen just nu.

För två-tre månader sedan kunde vi förvänta oss att stigande räntor bromsar börsuppgången under sommaren och ger en rekyl. Att långräntorna håller sig stabila gör att börsen kan klara sig med en konsolidering under sommarperioden.

Vaccineringen går som förväntat och dödsfallen till följd av Covid-19 faller i rask takt. Det finns ett tydligt samband mellan vaccinationsandelen och fallande dödsfall runt om i världen. Även i Sverige är det tydligt att dödsfallen till följd av Covid-19 faller snabbt. Det är som förväntat i länder där smittan har varit kraftigt utbredd och där vaccineringen är omfattande.

Ska man hitta något negativt runt Covid-19 och den ekonomiska utvecklingen är asiatiska länder där åtgärderna mot smittan var betydligt kraftfullare och smittspridningen aldrig nådde europeiska nivåer. Smittspridningen skenar snabbt iväg när det bildas smittokluster i regionen. Det kan bromsa återhämtningen i regionen tills vaccineringen är tillräckligt utbredd. Där har Europa och USA en stor fördel och kan visa upp initialt en högre tillväxttakt då samhällen kommer att öppnas snabbare.

OMX S30 har konsoliderat under de senaste två månaderna och under juni har dessutom volatiliteten sjunkit ytterligare. Marknadsläget kan sammanfattas som relativt händelselös. Den långa trenden är fortsatt uppåtriktad vilket är rimligt med tanke på styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Eventuella nedgångar på ett par procent är att betrakta som köplägen. Jaga dock inte affärer när börsen stiger.

DAX 30 uppvisar liknande mönster som den svenska börsen, dock med lite mer volatilitet. Samma slutsats gäller där, den långa trenden bör förbli intakt och nedgångar är att betrakta som köplägen. Ett första stödområde finns vid 15350-15400. Skulle inte det hålla finns nästa vid 14800-14900. Så länge det stödet håller är det grönt ljus för att ligga kvar i aktiemarknaden.

Den amerikanska börsen skiljer sig inte heller åt så mycket. S&P 500 ligger stabilt på toppnivåer. Nasdaq uppvisar som vanligt mer volatilitet. Nasdaqs kurva ser oroväckande ut vilket tillsammans med generellt höga värderingar på teknologibolag gör att man bör vara underviktad sektorn.

Räntor

Långräntorna har fallit något under de senaste veckorna. Först föll de amerikanska långräntorna och nu har även europeiska inklusive svenska följt efter. Den svenska tioåringen befinner sig på 0,33% vilket är en ordentlig korrigering från att tidigare ha närmat sig 0,50%-nivån. Nedgången borde dock stanna vid 0,30% och konsolideringen fortsätta under sommaren. Till hösten och framåt väntar förmodligen nya uppgångar mot i första hand 0,70%.

Den amerikanska tioåringen har fallit mer från sin topp då inflationsförväntningarna låg högre i USA i början av året och har dämpats mer. Det är sannolikt att den amerikanska tioåringen fortsätter ned mot 1,40%-nivån.

Inflationsuppgången har inte blivit lika snabb som befarat men att inflationen kommer att stiga till de högsta nivåerna under de senaste 20 åren är givet. Långräntorna kommer att fortsätta trenda uppåt till hösten. Nuvarande nedgång är att betrakta som en paus i uppgången.

Valutor

Den svenska kronan fortsätter sakta men säkert att klättra. Normalt sett är den här tiden på året en svag period för kronan men den starka utvecklingen för svensk ekonomi relativt sett ger stöd till kronan. EUR/SEK har etablerat sig under 10,10-nivån som annars har varit en stödnivå vilket tyder på styrka i den svenska kronan. Huvudtipset är en konsolidering under sommaren.

Den amerikanska dollarn har i takt med de fallande amerikanska långräntorna tappat i popularitet. Långräntorna kommer emellertid att ta fart förr eller senare även om det nu verkar dröja till hösten. Det finns därför risk att dollarn faller mer innan den vänder upp. När långräntorna vänder uppåt, kommer dock dollarn troligen att gå bättre än de andra stora valutorna som euron och yenen.

Kanadadollarn fortsätter att visa styrka även om uppgången har tagit en paus. Just nu konsoliderar den mot euron och den amerikanska dollarn vilket är förståeligt efter den tidigare uppgången. Den bör ha mer att ge med tanke på att den kanadensiska centralbanken hör till de mest hökaktiga.

Den australiensiska dollarn har varit svagare än förväntat. Ökningen av Covid-19 i Asien framför allt i Indien har dämpat humöret kring den australiensiska ekonomin tillfälligt. Större rekyler för AUD gentemot de stora valutorna ger ett långsiktigt köpläge då AUD bör gynnas under de närmaste två åren pga. högre råvarupriser.

Övriga tillgångar

Guldpriset har fortsatt uppåt under de senaste veckorna och det står nu klart att de nivåerna vi såg i våras runt 1680 USD/uns var en långvarig botten. Investeringsstrategin är köp på större rekyler under de närmaste månaderna. Silvret brukar följa guldpriset, ibland med större och ibland med mindre uppgång så samma investeringsstrategi gäller där. 

Oljepriset har fortsatt uppåt under våren och passerade toppen från i mars. Trenden är fortfarande stigande men uppgången sker inte med samma övertygelse längre. En lite större tillfällig nedgång bör ske under sommaren. 

Elon Musk utlöste kraschen för kryptovalutor när han meddelade att Tesla stoppar betalningar för bilar med Bitcoin. Bitcoin föll kraftigt men drog med sig resten av kryptomarknaden också. Bitcoin är och förblir en volatil tillgång och inte det digitala guldet som den har lyfts fram som. Kryptovalutor är här för att stanna och kommer sannolikt över tid att få ett större värde kontra fiatvalutor. Vilken roll Bitcoin kommer att spela är däremot osäkert. Den kan lika gärna mer eller mindre försvinna och ersättas av kryptovalutor som bygger på en bättre och snabbare teknologi. Det som talar för Bitcoin kontra andra kryptovalutor är acceptansen som i och för sig gör något till en valuta men rent teknologiskt finns det betydligt bättre alternativ som nog i slutändan kommer att ta Bitcoins plats.

Aktier

Börsens kraftiga uppgång sedan kraschen i februari/mars förra året har skapat en del bubblor. Aktiemarknaden som helhet kan inte betraktas som en bubbla om man ställer avkastningen i relation till obligations- och fastighetsmarknaderna. Det gäller dock att undvika vissa typer av aktier.

Redditanvändarna fortsätter att pumpa upp aktier i fallande bolag. I vintras blev Gamestop aktien driven till fundamentalt helt frånkopplade nivåer och nu senast AMC, ett annat bolag med bäst före datum passerat. Den typen av aktier ska undvikas. För varje Gamestop och AMC där pumpen lyckas går det ett dussin där uppgången aldrig kommer särskilt långt innan kursen faller tillbaka.

Allmänhetens makt på kapitalmarknaden syns även på den svenska börsen. En rad aktier i mindre bolag har exploderat i samband med verksamhetsbyten. Det kan vara förståeligt att det blir mycket volatilitet i dessa situationer och kurserna går upp mer än de borde. Det är trots allt så att marknaden inte vet det rätta priset i dessa lägen.

Det är svårare att förklara kursrusningar i bolag där man kan räkna på verksamheten ganska enkelt. Hemnet är ett etablerat bolag på den svenska marknaden med en känd och lättanalyserad verksamhet. Noteringskursen låg på 110 kronor och redan där var aktien lite väl högt värderad men ändå rimligt med tanke på varumärket och den marknadsdominerande ställningen. Det starka varumärket lyfte aktien till hela 257 kronor innan det blev dags för en rejäl korrigering. Bland mindre bolag finns det ännu mer extrema exempel som t.ex. Checkin.com. 

Generellt är det ett tema på marknaden att aktier som gillas av många blir mer övervärderade idag än någonsin tidigare med IT-bubblan som ett möjligt undantag. Marknaden är sundare idag. Mantrat runt millennieskiftet var att ju större förluster, desto högre värdering eftersom förlusterna antogs leda till tillväxt. Det krävs i regel bra affärsmodeller för att värdera upp bolag nu. Det är omfattningen av uppvärderingen som dock påminner om IT-bubblan i många fall, t.ex. i Hemnet.

Det är inte bara nykomlingar som kan bli uppvärderade till omotiverade nivåer. NIBE genomförde nyligen en split som sände upp aktien till drygt 100 kronor. Även om man tar i beaktande bolagets fantastiska tillväxthistorik och utgår ifrån en fortsatt snarlik tillväxt är aktien inte värd mer än 70-75 kronor som mest.

Annat aktuellt för svenska investerare är regeringens förslag om den höjda skatten för ISK-konton. Det är en dålig nyhet för sparare utifrån flera perspektiv. Dels reduceras den skattemässigt förmånliga sparformen som har sparat många investerare stora skattepengar under de senaste åren. Något annat intressant är timingen på regeringens manöver. Förslaget kommer sent inne i en stigande börscykel. När det väl blir verklighet kommer det sannolikt att vara runt börstoppen. Sparar man utanför ISK får man avdrag på reaförluster. I ett börsfall får man ändå betala skatt på ISK-kontot men sparande i vanliga depåer ger tillbaka skatt. Skattenettot lär initialt bli negativt för regeringen.

Det gäller som sagt att vara försiktig med att investera där det råder hype. Så länge man kommer ut i tid kan det gå bra men gör man inte det går det snabbt utför. Det finns dock många aktier som är rimligt värderade och där det finns goda förutsättningar att uppnå en hög riskjusterad avkastning.

Ericsson fick stryk efter en negativ analys i DI för en månad sedan. Det har tillfälligt dämpat intresset för bolaget bland investerarna. Troligen är det endast kortsiktigt med tanke på att Ericsson är ett ledande telekombolag som har en förhållandevis låg värdering. Utrullningen av 5G innebär ett positivt marknadsklimat för bolaget. Det skulle förvåna om Ericsson ligger under 120 kronor till hösten.

Bankaktier har rekylerat lite och Handelsbanken börjar närma sig 90-nivån igen och därmed en köpvärd nivå. Resurs Holding fortsätter att ligga på en låg nivå och är billig. Det kommer dock att behövas ett bra kvartalsresultat som sätter igång en ordentlig uppvärdering. Det kommer inom två-tre kvartal när den ekonomiska återhämtningen börjar synas ordentligt. En annan trigger som finns i bolaget är en möjlig särnotering av Solid Försäkring. Man får ha lite tålamod med aktien.

Oljeaktier är inte populära pga. att de inte är synkade med ESG-trenden men Tethys Oil har med nuvarande oljepris en uppsida på 10-15%. Man bör positionera sig i aktien i två omgångar. Köp en del nu och en del vid en rekyl. Lundin Energy är mer fullvärderad för tillfället och kräver en större rekyl för att bli intressant.

Investeringstemat ”back to normal” kan fortfarande vara aktuell inom bioteknikbranschen. Särskilt mindre bioteknikbolag har haft svårt att rekrytera testpersoner under restriktionerna och nedstängningarna vilket har påverkat sektorns värderingar pga. uppskjutna studieresultat. Många svenska bioteknikbolag har låga värderingar där bolagsvärdet utöver kassan uppgår till några tiotal miljoner kronor. I dessa fall kan positiva nyheter ofta flerdubbla kurserna. 2022 kan bli ett bra år för biotekniksektorn men det är klokt att börja ladda upp med bioteknikaktier redan nu. I och med att bioteknikaktier är lotter generellt sett är det bättre att köpa mindre poster i några bolag än större poster i ett-två bolag. Satsa på en sektoruppgång snarare än enskilda bolag.

 

Cron Job Starts