Förutom kapitaloptimering hjälper Xtrategy företagsägare med kunskap och strategier för tillväxt.

Xtrategys grundstenar för tillväxt:

 • Finansiering
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Ledarskap
 • Personlig utveckling 

Xtrategy erbjuder omfattande och pedagogiskt upplagda onlinekurser. Kurserna presenteras på egen plattform i ett smidigt onlineformat. Det är enkelt att ta del av kurserna, man inte behöver resa iväg utan kan ta del av kurserna kvällstid, på helger eller under övriga tidsluckor. 

Finansiering

 • Publikt kapital
 • Investerare
 • Kommunikation
 • Notering

Försäljning

 • Process
 • Kundflöde
 • Kvalificering
 • Avslut

Marknadsföring

 • Digital marknadsföring
 • Kampanjer
 • Material
 • Konvertering

Personlig utveckling

 • Effektivitet
 • Tidshantering
 • Ledarskap
 • Hälsooptimering

Ta del av kurserna när det passar dig, via datorn eller mobila enheter. Läs mer om kurserna här.

Varför publik kapitalanskaffning?

 • Tillväxt utan bolagsförsäljning
 • Möjligt att nå många investerare
 • Snabbt och effektivt
 • Upp till 2,5 MEUR utan prospekt
 • Ägarspridning
 • Förberedelse för notering
 • Marknadsföring
 • Ökad publicitet

Varför digital marknadsföring?

 • Väx snabbare
 • Nå rätt kunder
 • Marknadsför efter styrkor
 • Kom närmare kunderna
 • Oberoende av budget
 • Valbara kampanjer
 • Kostnadseffektivt
 • Uppföljningsbart

Xtrategy Consulting AB
Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
info(a)xtrategy.se
0733-696 921

Oberoende, Engagerande och Nytänkande         
Ta reda på vad vi kan göra för er

Kontakta oss

Cron Job Starts